ALARMOPVOLGING

Alarmopvolging

Bewakingsdienst P. van Gijn BV verzorgt professionele alarmopvolging voor zowel bedrijven als particulieren in ‘s-Hertogenbosch en direct aanliggende gemeenten (zie ons bedieningsgebied). De alarmdienst van Bewakingsdienst P. van Gijn BV wordt uitgevoerd door de surveillancedivisie, welke gedurende 24/7 operationeel is.

Alarmmelding

Zodra een alarmmelding, vanuit uw Particuliere Alarmcentrale bij Bewakingsdienst P. van Gijn BV, binnenkomt wordt er een surveillanceauto naar het object gestuurd. Bij aankomst op het object zal de beambte allereerst een uitvoerige externe controle uitvoeren, gevolgd door een interne controle. Op grond van de bevindingen zal conform de instructies van de cliënt worden gehandeld. Wanneer de aangetroffen situatie daartoe aanleiding geeft, zal de beambte zorgen voor het alarmeren van contactpersonen, politie, brandweer etc. Wanneer er sprake is van een loos alarm, wordt de alarmsituatie ter plaatse zelfstandig door onze beveiligingsbeambte hersteld. Van elke alarmafhandeling wordt steeds een duidelijk en volledig digitaal rapport opgemaakt, welke u na het einde van de werkzaamheden direct per mail ontvangt. Hieruit zal de aard van de melding en de aangetroffen situatie blijken, zoals de groep(en) in alarm/storing e.d.

Gerichte alarmafhandeling

Voor een optimale uitvoering van de alarmafhandeling is het wenselijk indien de opdrachtgever een beknopte schriftelijke handleiding van het alarmsysteem en plattegrond van het alarmobject ter beschikking stelt. Op de plattegrond staan ingetekend de zones en de centrale van het systeem. Zo weten onze surveillanten de exacte locatie van de melding en kunnen ze gerichter controleren.

Snelle reactie door lokale opzet

Door de lokale opzet van de uitvoering en daardoor het beperkte gebied dat door de surveillanten wordt bediend, zal een alarmmelding relatief snel kunnen worden opgevolgd. Immers: in een beperkt bedieningsgebied zijn de surveillanten altijd bij u in de buurt. Gemiddeld genomen zijn onze surveillanten dan ook snel bij u op locatie.

Betrouwbaar bij alarmopvolging

Bewakingsdienst P. van Gijn BV stelt alles in het werk om de alarmopvolging zo snel mogelijk na een melding te laten plaatsvinden. Dat lukt ons in de praktijk ook bijna altijd. Wel dient er rekening te worden gehouden met omstandigheden waarop wij geen invloed hebben en welke een nadelige invloed zouden kunnen hebben op onze aanrijdtijden. Gedacht kan worden aan weersomstandigheden en drukte in het verkeer. We kunnen dan ook geen (schijn)garanties en/of beloftes verstrekken ten aanzien van aanrijdtijden.

Vragen? Neem gerust contact met ons op.