LOCKDOWN

De overheid vraagt aan bedrijven om hun medewerkers zoveel als mogelijk thuis te laten werken om zodoende de verdere verspreiding van Covid-19 in te dammen. Onze organisatie kan slechts beperkt aan dit verzoek gehoor geven. Het managementteam kan (voor een deel) de werkzaamheden vanuit huis organiseren. Onze medewerkers in de uitvoering zitten grotendeels “op de weg” of op locatie van de opdrachtgever en kunnen niet vanuit huis “opereren”. Voor veel organisaties is gebleken dat het werken vanuit huis prima kan en overwegen om e.e.a. voort te zetten. Ook als we (hopelijk op korte termijn) langzaam terug gaan naar “normaal”. Minder activiteiten vanuit een bedrijfspand en leegstand van panden tot gevolg. En juist dan is het belangrijk om te zorgen dat uw bedrijf niet makkelijk toegankelijk is voor inbrekers, insluipers, etc.. De geschiedenis leert ons dat criminaliteit toeneemt op de momenten dat het economisch “minder” gaat. En wilt u uw medewerkers in de laten avond, midden in de nacht of in het weekend en feestdagen naar uw pand laten gaan?

Voor particulieren geldt dat er betere tijden aan gaan komen en we ter zijner tijd weer weekendjes weg kunnen, van vakanties kunnen gaan genieten en weer leuke dingen kunnen gaan doen. Wie gaat er naar uw woning indien u niet thuis bent? Wilt u dat aan familieleden of vrienden over laten of liever aan een gespecialiseerde organisatie.

Alarmopvolging door Bewakingsdienst P. van Gijn BV uit laten voeren betekent een zorg minder voor u en uw medewerkers of voor u als eigenaar van een woning.