Covid-19

Om het virus in te dammen heeft de overheid een aantal dringende maatregelen getroffen. Elke organisatie ondervind hiervan de negatieve gevolgen. We trachten hier echter op een zo goed mogelijke manier mee om te gaan en hopen dat e.e.a. van tijdelijke aard zal zijn.
O.a. het veelvuldig thuiswerken is een van de maatregelen welke door de overheid in het leven is geroepen. Hierdoor gaat u wellicht minder naar kantoor en zijn er toch activiteiten waarbij u eigenlijk aanwezig dient te zijn. Denk aan openen- en sluiten van gebouwen, alarmopvolging na een melding van uw meldkamer, etc. Wellicht dat we in dat geval iets voor u kunnen betekenen.
Maak uw wensen in dat geval kenbaar via: info@vangijn.nl
We hopen snel weer op “normale tijden, tot het zover is: denk aan uzelf en uw naasten!