Insluiping

Bij 1 van onze vele klanten trof onze surveillant tijdens het verzorgen van zijn controle, na het einde van de werkdag van klant, een insluiper aan welke zich gedurende openingstijden toegang had verschaft. Betreffende insluiper is overgedragen aan de politie en onze surveillant heeft met de nodige complimenten zijn weg vervolgd. Wederom is het nut van een brand- en sluitronde aan het einde van de werkdag bewezen.
Voor informatie ten aanzien van het verzorgen van brand- en sluitrondes aan het einde van de werkdag (of openingen voor het begin van de werkdag): info@vangijn.nl.
*Gezien de wet op de privacy geven we geen verdere gegevens prijs ten aanzien van onze klanten.