Controle naleving CAO

Recent heeft er wederom een onderzoek plaatsgevonden betreffende de naleving van de CAO Particuliere Beveiliging welke voor ons geldt. Uit het onderzoek is gebleken dat we in vergelijking met veel con-collega bedrijven zeer transparant zijn en volledig openheid van zaken geven. De controleurs hebben ons dan ook aangegeven zeer tevreden te zijn ten aanzien van hun bevindingen binnen onze organisatie en het op een juiste wijze naleven van de regels binnen onze CAO.